logo

Az Ipar 4.0 komplexitása – I. / The Complexity of Industry 4.0 – Part I./

Kovács, O. (2017): Az Ipar 4.0 komplexitása – I. Economic Review, Vol. 64., July-August 2017, pp. 823-851, DOI:10.18414/KSZ.2017.7-8.823

Kovács, O. (2017): Az Ipar 4.0 komplexitása – II. Economic Review, Vol. 64., September, 2017. pp. 970-987. DOI:10.18414/KSZ.2017.9.970

Abstract in Hungarian

Kétrészes tanulmányunk célja, hogy egy összetettebb megközelítéssel meghaladjuk a negyedik ipari forradalomról szóló szokásos elemzéseket. Mindezt rendszerszemléletben tesszük, azaz az ipar 4.0 és a digitális gazdaság kérdését a társadalmi-gazdasági rendszer szerkezetével összevetve vizsgáljuk. Azokra a területekre és összefüggésekre koncentrálunk, ahol már most érzékelhetők a változások. Az I. rész áttekinti az ipar 4.0 és a digitális gazdaság mibenlétét, vázolja az európai ipar jelenlegi helyzetét, rámutat a főbb tendenciák mozgató mechanizmusaira. Bemutatjuk, hogy megkerülhetetlen az ipar 4.0 komplexitásának mélyebb feltárása, amire a II. részben teszünk kísérletet. Bizonyos átváltások, szinergiahatások és nem szándékolt következmények ugyanis arra intenek, hogy az érzékelhető változások mellett változtatásokra is szükség van. Megfogalmazzuk az intelligens gazdasági kormányzás néhány elvi minimumkritériumát, amivel az ipar 4.0 és a digitális gazdaság kibontakozása fenntarthatóvá tehető.

Abstract in English

Our two-part study aims at going beyond the prevailing analyses on the fourth industrial revolution by shifting towards a more complexity economics approach. With a systems view, the dynamic configuration of Industry 4.0 and the Digital Economy with the socio-economic system is to be explored. In so doing we focus on fields and interactions considered as the most relevant ones where one can already perceive some developments. Part 1 gives an overview on the nature of Industry 4.0 and the Digital Economy, outlines the contemporary status of the European industry, sheds light on the main mechanisms behind recent trends, and concludes that digging deeper is a de rigueur aspect to get a better understanding over the complexity of Industry 4.0. This will be addressed in Part 2 in which the main trade-offs, synergies and unintended consequences will be deciphered by emphasising the need for cultivating governance. In Part 2 we therefore formulate the basic principles of an intelligent economic governance, which can make the development of Industry 4.0 and the Digital Economy sustainable.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: L5, L6, O25, O4, O3.

Olivér Kovács Ph.D is a Hungarian economist specialised in the research fields of sustainable development, fiscal sustainability, innovation and innovation policy.

Leave a Reply

*