logo

Book in Hungarian: Stabilitás és dinamizmus – Az innovatív fiskális politika alapjai

Kovács, O. (2015): Stabilitás és dinamizmus. Az innovatív fiskális politika alapjai. Alinea Kiadó, Budapest. p. 312

00_stabilitas_vegsofazisok08_orvenyKönyvünkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy létezhet-e egyszerre stabilizáló és dinamizáló hatással bíró fiskális konszolidáció – amely a fiskális fenntarthatóság eléréséhez és a gazdaság növekedési képességének javításához is képes hozzájárulni –, s ha igen, akkor milyen elméleti értelmező keret lehet az, amely segítő támasza az ilyen jellegű konszolidációk fölfejtésének.

A kötet fókuszában az európai fejlett országok állnak. Az a fölismerés hatja át, hogy a fiskális konszolidációkkal foglalkozó szellemi áramlatnak nem a növekedési hatás kiváltására képes konszolidációs „best practice” fölfejtésére kellene törekednie, hanem az intelligens és kontextus-függő, az adott technológiai-gazdasági paradigmában gondolkodva előremutatónak vélt „next practice” fontosságát kellene hangsúlyoznia. A téma aktualitásához nem férhet kétség, hisz a 2008-as pénzügyi és gazdasági válságra, majd a kialakuló adósságválságra adott válaszreakciók során sem a fiskális élénkítés, sem a mechanisztikusan származtatott és optimálisnak gondolt deficit és adósságszintek irányába történő elmozdulást szorgalmazó megszorítás nem tűnt járható útnak abban az értelemben, hogy a válságból való kilábaláshoz nélkülözhetetlen növekedést mindkettő csak rontani tudta. Egyfajta aurea mediocritas konszolidációra mutatkozik igény – amikor tehát pro- és anti-ciklikus elemek mixéről van szó –, amiről az irodalom és empíria nem ad átfogó képet, különösen akkor nem, ha nem alakítunk ki egy lehetséges értelmezési keretet hozzá és csupán a fiskális diszciplínán belül maradva szemlélődünk.

Kötetünkben egy ilyen keretre teszünk javaslatot rendszerszemléletű megközelítésen keresztül. Amellett érvelünk, hogy a technológiai-gazdasági paradigma jellegével kalkuláló és ahhoz idomuló – ezért dinamikus és evolutív módon fejlődő – konszolidációs megközelítésre és gyakorlatra van szükség. Így a fiskális politika már konszolidáció alatt képes lehet az új technológiai-gazdasági paradigma installációs szakaszára (új fejlődési pálya) történő rálépést előmozdítani, ilyesformán pedig csillapítani az úgynevezett strukturális beragadás (lock in) valószínűségét. E transzformatív erejű fiskális konszolidáció bemutatásán túlmenően elkezdtük lerakni az innovatív fiskális politika koncepciójának alapjait, amely voltaképp a fiskális fenntarthatósággal és konszolidációkkal kapcsolatos, egyik oldalról az irodalomból, másik oldalról az empíria kapcsán kötetünkben levezetett megfontolásainak szintézise.

Recenziók a könyvről:

 

Sajtómegjelenés:

  • Magyar Hírlap (2016): Fontos az állam támogató szerepe. Könyvajánló. A Stabilizáló, dinamizáló költségvetési konszolidáció bűvkörében. 2016. március 29.
  • Interpress Magazin, IPM, 2016. május. 122. o. Visit: IPM1; IPM2; IPM3


A könyv Facebook oldala:
facebook

Olivér Kovács Ph.D is a Hungarian economist specialised in the research fields of sustainable development, fiscal sustainability, innovation and innovation policy.

Leave a Reply

*