logo

Category

publications

A kritikai gondolkodás legyen örök. Csaba László: Válság, Gazdaság, Világ. Adalékok Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018) című könyv bemutatása

Kovács, O. (2019): A kritikai gondolkodás legyen örök. Csaba László: Válság, Gazdaság, Világ. Adalékok Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018) című könyv bemutatása. Európai Tükör, 2019, 2. szám 109-115. o. DOI: 10.32559/et.2019.2.7 Anekdoták szerint annak idején a Szovjetunióban a Központi Bizottság ülésein mindig annak lehetett igaza, aki ülés előtt a honvédelmi miniszterrel együtt ment ki toa
Read More

Big IFs in Productivity-Enhancing Industry 4.0

Kovacs, O. (2019): Big IFs in Productivity-Enhancing Industry 4.0. Social Sciences, Vol. 8., No. 2, Industry 4.0 Implication for Economy and Society, https://doi.org/10.3390/socsci8020037 Abstract With the dawn of Industry 4.0, its productivity-boosting impact appears to be comfortably ensconced both in the media and in the scientific community. Still, our paper is to portend a rather dismal prognosis by outlining th
Read More

The Dark Corners of Industry 4.0 – Grounding Economic Governance 2.0

Kovacs, O. (2018): The Dark Corners of Industry 4.0 – Grounding Economic governance 2.0. Technology in Society, Vol. 55., No. 3, pp. 140-145. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.07.009 This paper analyses the fourth industrial revolution by shifting towards a more complexity-aware economics. In so doing we concentrate on the complexity of interactions in the development of Industry 4.0 and the Digital Economy by s
Read More

The Complexity of the European Integration – The General Vectors of Disorientegration

Kovács, O. (2018): The Complexity of the European Integration – The General Vectors of Disorientegration. European Mirror, Vol. 21., Special Edition No. 1, pp. 29-47. The paper transcends prevailing literature on the crisis of European integration by demonstrating that disorientegration (losing orientation and weakening integration) is not a recent fortuitous event but a systemic pattern. It shows how the centrifugal
Read More

Review of Sarah Wilson Sokhey: The Political Economy of Pension Policy Reversal in Post-Communist Countries

Kovács, O. (2018): Review of Sarah Wilson Sokhey: The Political Economy of Pension Policy Reversal in Post-Communist Countries. European Mirror, Vol. XXI, Special Edition 1, pp. 115-118. *This paper was supported by the Bolyai János Research Scholarship of the Hungarian Academy of Sciences.
Read More

Deformáció és reformáció – adalékok a strukturális reformálhatósághoz

Kovács, O. (2018): Deformáció és reformáció – adalékok a strukturális reformálhatósághoz. In: Halm, T. – Hurta, H. – Koller, B. (szerk.) (2018): Ünnepi kötet a 65 éves Halmai Péter tiszteletére. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. 179-189. o. Jelen tanulmány amellett érvel, hogy a strukturális reformokkal kapcsolatos tudományos viták nem hagyhatják figyelmen kívül azt a tényt, hogy ilyesfajta reformációra egy
Read More

Forrásgyűjtemény: Ipar 4.0 és digitális gazdaság*

A dokumentum az Ipar 4.0 és a digitális gazdaság legfrissebb és legrelevánsabb (state-of-the-art) forrásgyűjteményét hivatott adni 2018. augusztusáig bezárólag. Célja, hogy a legjelentősebbnek gondolt hazai és nemzetközi publikációk, adatbázisok és értékelési módszerek tárházaként funkcionáljon mind a hazai, mind a nemzetközi kutatói közösség számára. Letölthető: Forrásgyűjtemény *Az írás a Bolyai János Kutatási öszt
Read More

Az Ipar 4.0 komplexitása – II. /The Complexity of Industry 4.0 – Part 2/

Kovács, O. (2017): Az Ipar 4.0 komplexitása – II. /The Complexity of Industry 4.0 – Part 2/ Economic Review, Vol. 64., September 2017, pp. 970-987 DOI: 10.18414/ksz.2017.9.970 Kétrészes tanulmányunk célja, hogy a negyedik ipari forradalomról szóló szokásos elemzéseket meghaladva, komplex közgazdaság-tudományi megközelítést vázoljunk. Az I. rész áttekintette az ipar 4.0 és a digitális gazdaság mibenlétét,
Read More

Az Ipar 4.0 komplexitása – I. / The Complexity of Industry 4.0 – Part I./

Kovács, O. (2017): Az Ipar 4.0 komplexitása – I. Economic Review, Vol. 64., July-August 2017, pp. 823-851, DOI:10.18414/KSZ.2017.7-8.823 Kovács, O. (2017): Az Ipar 4.0 komplexitása – II. Economic Review, Vol. 64., September, 2017. pp. 970-987. DOI:10.18414/KSZ.2017.9.970 Abstract in Hungarian Kétrészes tanulmányunk célja, hogy egy összetettebb megközelítéssel meghaladjuk a negyedik ipari forradalomról szó
Read More

Unfolding Energy Efficiency in Eastern Partnership Countries

Kovács, O. (2017): Unfolding Energy Efficiency in Eastern Partnership Countries. Cornell University, Jonhson Cornell, SC Jonhson College of Business, Cornell On Emerging Markets, No. 16 Fostering energy efficiency is a prerequisite of sustainable development. A recently published Synthesis Report examines the innovation ecosystem in member countries of the Eastern Partnership Countries of the European Union and its r
Read More