logo

Deformáció és reformáció – adalékok a strukturális reformálhatósághoz

Kovács, O. (2018): Deformáció és reformáció – adalékok a strukturális reformálhatósághoz. In: Halm, T. – Hurta, H. – Koller, B. (szerk.) (2018): Ünnepi kötet a 65 éves Halmai Péter tiszteletére. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. 179-189. o.

Jelen tanulmány amellett érvel, hogy a strukturális reformokkal kapcsolatos tudományos viták nem hagyhatják figyelmen kívül azt a tényt, hogy ilyesfajta reformációra egy olyan korban kell(ene) sort keríteni, amely a társadalmi-gazdasági fejlődés deformatív jellegzetességeivel terhelt. Írásunk két ilyen egymásra ható és egymással kölcsönösen összefüggő jellegzetességgel foglalkozik, amelyek befolyásolják a strukturális reformálhatóságot. Ezek a következők: 1) szűkülő gazdaságpolitikai mozgástér és a 2) tényeken túli világ.

*Az írás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.

Olivér Kovács Ph.D is a Hungarian economist specialised in the research fields of sustainable development, fiscal sustainability, innovation and innovation policy.

Leave a Reply

*