logo

Tag

simulacrum

Deformáció és reformáció – adalékok a strukturális reformálhatósághoz

Kovács, O. (2018): Deformáció és reformáció – adalékok a strukturális reformálhatósághoz. In: Halm, T. – Hurta, H. – Koller, B. (szerk.) (2018): Ünnepi kötet a 65 éves Halmai Péter tiszteletére. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. 179-189. o. Jelen tanulmány amellett érvel, hogy a strukturális reformokkal kapcsolatos tudományos viták nem hagyhatják figyelmen kívül azt a tényt, hogy ilyesfajta reformációra egy olyan korban
Read More