logo

Tag

komplexitás

A kritikai gondolkodás legyen örök. Csaba László: Válság, Gazdaság, Világ. Adalékok Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018) című könyv bemutatása

Kovács, O. (2019): A kritikai gondolkodás legyen örök. Csaba László: Válság, Gazdaság, Világ. Adalékok Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018) című könyv bemutatása. Európai Tükör, 2019, 2. szám 109-115. o. DOI: 10.32559/et.2019.2.7 Anekdoták szerint annak idején a Szovjetunióban a Központi Bizottság ülésein mindig annak lehetett igaza, aki ülés előtt a honvédelmi miniszterrel együtt ment ki toa
Read More

Deformáció és reformáció – adalékok a strukturális reformálhatósághoz

Kovács, O. (2018): Deformáció és reformáció – adalékok a strukturális reformálhatósághoz. In: Halm, T. – Hurta, H. – Koller, B. (szerk.) (2018): Ünnepi kötet a 65 éves Halmai Péter tiszteletére. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. 179-189. o. Jelen tanulmány amellett érvel, hogy a strukturális reformokkal kapcsolatos tudományos viták nem hagyhatják figyelmen kívül azt a tényt, hogy ilyesfajta reformációra egy
Read More