logo

A bizalomnak nincs protézise – Recenzió Győrffy Dóra 2018-as kötetéről

Kovács Olivér (2019): A bizalomnak nincs protézise. Győrffy Dóra – Trust and Crisis Management in the European Union. An Institutionalist Account of Success and Failure in Program Countries c. kötetének bemutatása. Külgazdaság, 63. évf., 2019. július-augusztus, 108-114. o.

Azt szokták mondani, hogy egy jó könyvnek alapvetően három szabálya van, viszont senki sem tudja, melyik az a három. Győrffy Dóra kötetéből talán megkísérthetjük beazonosítani ezt a hármat. Először is, a Szerző kellő tudományos alázattal nyúl egy releváns kérdéskörhöz. Másodszor, bevallottan nem egy vákuumból jövő és minden előzmény nélküli kutatásra vállalkozik, hanem a bemutatott narratívák ütköztetésére építve egy finomhangolt és újszerű narratívára törekszik úgy, hogy annak későbbi továbbgondolása előtt nyitva hagyja a lehetőséget. Harmadszor pedig, mindent elkövet azért, hogy színvonalas és befogadható művet hozzon létre (világos és jól szerkesztett, a tárgyaltakhoz kapcsolódó bő irodalomjegyzékről és az eligazodást megkönnyítő indexelésről nem is beszélve). A következőkben nagyon vázlatosan mutatjuk be a kötet legfontosabbnak vélt mondanivalóit és teszünk pár szerény észrevételt.