logo

Alapok a versenyképesség modern értelmezéséhez – Magyarország versenyképességének alakulás

Kovács, O. (2014): Alapok a versenyképesség modern értelmezéséhez – Magyarország versenyképességének alakulás / Fundamentals of modern competitiveness – The Hungarian Path (In Hungarian). ICEG European Center, Vélemény No. 35

Tanulmányunkban egy szélesebb rendszerszemléletű megközelítésben tárgyaltuk a versenyképesség modern értelmezését. Az alapvető megfontolások ismertetése után kitértünk Magyarország versenyképességének tárgyalására egy konkrét, az IMD Versenyképességi Évkönyvének trendszemléletű elemzésére alapozva. A tanulmány megállapítja, hogy Magyarország tartósan veszít versenyképességéből a nemzetközi porondon. Megakadt dinamikus felzárkózási folyamata, mitöbb, a Visegrádi országok közt is a leszakadó és kívülálló (outsider) benyomást erősíti. Végezetül az előadottakból adódó legfontosabb hat általános tanulságot fogalmaztuk meg, amelyek nem csak az akadémiai, de a gazdaságpolitikai gyakorlat számára is relevánsak.

This paper attempts to contribute to the development of a modern competitiveness theory through a more systemic approach. After presenting some of its main considerations, the paper explores the Hungarian competitiveness based upon the data of the IMD World Competitiveness Yearbook. Hungary seems to get stucked in converging to the European average in terms of GDP per capita and lends support to the impression that by now Hungary has become an outsider among the Visegrád countries. The paper draws some general recommendations useful not only in the academic research, but also in economic policy engineering.

The paper features the author’s personal view and does not necessarily represent the view of ICEG European Center.