logo

Az Ipar 4.0 komplexitása – II. /The Complexity of Industry 4.0 – Part 2/

Kovács, O. (2017): Az Ipar 4.0 komplexitása – II. /The Complexity of Industry 4.0 – Part 2/ Economic Review, Vol. 64., September 2017, pp. 970-987 DOI: 10.18414/ksz.2017.9.970

Kétrészes tanulmányunk célja, hogy a negyedik ipari forradalomról szóló szokásos elemzéseket meghaladva, komplex közgazdaság-tudományi megközelítést vázoljunk. Az I. rész áttekintette az ipar 4.0 és a digitális gazdaság mibenlétét, körvonalazta az európai ipar jelenlegi helyzetét, rámutatott a főbb tendenciák mozgató mechanizmusaira, s végül azzal a következtetéssel zárt, hogy megkerülhetetlen az ipar 4.0 komplexitását mélyebben elemeznünk. Tanulmányunk II. részében erre vállalkozunk. Feltárjuk a legfontosabbnak gondolt átváltásokat, szinergikus kapcsolatokat és nem szándékolt következményeket, amelyek egyértelművé teszik, hogy az érzékelhető változások mellett változtatásokra is szükség van. Ezért fogalmazzuk meg az úgynevezett intelligens gazdasági kormányzás néhány minimumkritériumát, amelyekkel az ipar 4.0 és a digitális gazdaság kibontakoztatása fenntarthatóvá tehető.