logo

Felsőoktatási innovációk gazdasági hasznosítása – elmélet és gyakorlat

Kovács, O. – Orosz,  Á. (2010): Felsőoktatási innovációk gazdasági hasznosítása – elmélet és gyakorlat. In: Polónyi, I. (szerk.): Az akadémiai szféra és az innováció. A hazai felsőoktatás és a gazdasági fejlődés. Új Mandátum Kiadó, Budapest. 2.3 fejezet, 27-36. o.