logo

Fiscal Sustainability and Consolidation – The Contradictory Cases of Finland and Portugal (in Hungarian)

Kovács, O. (2010): Fiskális fenntarthatóság és konszolidáció – Potugália és Finnország ellentmondásos esete (Fiscal Sustainability and Consolidation – The Contradictory Case of Finland and Portugal). Köz-Gazdaság, Vol. 5. No. 2. pp. 167-188

The study focuses on consolidations which facilitate fiscal sustainability through the analysis of Portugal and Finland. On the basis of evidences stemming from the economic literature and empiric we point out those factors which increase the likelihood of the occurrence of the Kaldor–Hicksian effective expansionary fiscal adjustment. Our study calls the attention to the perceptible paradox between the conventional wisdom of new political economy – depicts by Alesina and Drazen – and the examined cases through the illustration of two consolidations being in diametrical opposition.

A tanulmány a fiskális fenntarthatóság elérését szolgáló konszolidációs mechanizmusokra koncentrál Portugália és Finnország esetének vizsgálatán keresztül. Az irodalom és empíria fényében igyekszünk rámutatni azon tényezőkre, amelyek az általunk Kaldor–Hicks-i hatékonysági keretben értelmezett expanziós kiigazítás felmerülési valószínűségét növelik. A tanulmány a két ország diametrikus ellentétet képező konszolidációs útjának illusztrálása során felhívja a figyelmet arra, hogy eseteik nem egészen konzisztensek az új politikai gazdaságtan empirikus irodalmában – elsősorban Alesina és Drazen munkáiban – fellelhető konvencionális bölcsességgel.