logo

Gazellák a ködben – Újfajta iparpolitika felé démonidézéssel? I-II. rész

PART I.

Kovács, O. (2020): Gazellák az iparpolitika tükrében (I. rész). Közgazdasági Szemle, 67. évf., 2020. január, 54-87. o. DOI:10.18414/KSZ.2020.1.54

Kétrészes tanulmányunk azt a talányt vizsgálja, hogy az Ipar 4.0 és a digitális transzformáció korában indokolható-e közgazdaságilag a gyors-növekedésű (gazella) vállalatokra kiemelten fókuszáló szakpolitika, amely rajtuk keresztül kívánja visszafordítani a fejlett világ romló termelékenységi dinamikáját és gyenge növekedésének egyre inkább anti-inkluzív jellegét? Másképpen szólva, arra keressük a választ, hogy van-e még közgazdaságtudományi relevanciája annak a konvencionális bölcsességnek, miszerint a szakpolitikának mindig és mindenkor érdemes a semlegesség elvét követnie lévén, hogy Laplace elképzelt démonjával szemben egyáltalán nem mindentudó és mindenható?

A tanulmány I. részének kibővített verziója is letölthető: Gazellák a ködben – Újfajta iparpolitika felé démonidézéssel? I. rész

Our two-part study addresses the puzzle whether an economic policy initiative tailored to high-growth companies, often called gazelles, is well grounded in the age of Industry 4.0 and digital transformation in an effort to reverse the deteriorating productivity as well as non-inclusive growth dynamics. In other words, it asks whether the old conventional wisdom about the primacy of neutrality principle still has an economic relevance because policymakers are not like Laplace’s famous demon being omnipotent and omniscient.

An extended version of the paper is also available here. 

PART II.

Kovács, O. (2020): Gazellák az iparpolitika tükrében (II. rész). Közgazdasági Szemle, 67. évf., 2020. február, 181-205. o. DOI:10.18414/KSZ.2020.2.181

Kétrészes tanulmányunk I. része bemutatta, hogy mi tudható közgazdaságilag a gyors növekedésre képes vállalatok (gazellák) természetéről, illetve mi a gyakorlati jelentőségük az európai térben, és mely dinamikus kölcsönhatások befolyásolják az effajta vállalkozói mentalitást. A II. rész a gazellákat a világgazdasági kihívások komplex rendszerébe ágyazza, és arra kíván választ adni, hogy a modern gazdasági kormányzás tényleg feladhatja-e – és egyáltalán, fel kell-e adnia – a semlegesség elvét e vállalatokra koncentráló újfajta iparpolitikai megközelítéssel azért, hogy előmozdítsa a kormányzásba vetett bizalmat erősítő termelékenységi javulást és inkluzívabb növekedést az ipar 4.0 és a digitális gazdaság korában?

A tanulmány II. részének kibővített verziója is letölthető: Gazellák a ködben – Újfajta iparpolitika felé démonidézéssel? II.

Part I of the study showed the economic effects on the nature of gazelles (firms capable of high growth). Part II looks at gazelles through the lens of the complex system of global economic challenges, by asking whether modern governance can (or should) abandon the principle of neutrality in the age of Industry 4.0 and digital transformation, through a new kind of industrial policy focused exclusively on gazelles, with the aim of strengthening the trust in governance via productivity enhancement and more inclusive growth.

An extended version of Part II is also available here.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: L5, L6, O25, O4, O3.