logo

Instant Digital Economy? – Hungary Going Digital

Kovacs, O. (2020): Instant Digital Economy? – Hungary Going Digital. KKI Policy Brief, 2020/07.

Abstract

The aim of this paper is threefold. First, it addresses the question whether optimism about the instant productivity-boosting character of Industry 4.0 and digital transformation is justified. Second, by keeping in mind the potential pitfalls of such a production revolution, it looks at Hungary to see how it is progressing in terms of Industry 4.0 development and asks whether there are any the potential pitfalls to watch out for. Third, we outline the basic policy principles needed by the economic governance to support the sustainable emergence of Industry 4.0 and digital transformation. Our conclusion is that economic governance should take pro-active care of the evolving Industry 4.0 and digital economy in order to avoid increasing uncertainty.

Available: Policy Brief, Institute for Foreign Affairs and Trade

Absztrakt

Jelen írás első kérdése, hogy vajon kellően megalapozottak-e azok az optimista várakozások, miszerint a jelenleg is zajló negyedik ipari forradalom (Ipar 4.0) és a digitális transzformáció a termelékenységi ütem látványos és gyors (instant) javulását eredményezi. Vizsgálódásunk során olyan bizonytalansággal terhes folyamatokat fejtünk fel, amelyek különös óvatosságra intenek a termelékenységi hatást illetően. Második kérdésünk az, hogy miképp is halad Magyarország az Ipar 4.0 és a digitális transzformáció útján, illetve, hogy tükröződnek-e esetében is bizonyos bizonytalansági tényezők. Végezetül az előadottak alapján megállapítjuk, hogy a gazdasági kormányzásnak proaktív módon és az általunk fölvázolt alapelvek mentén érdemes felügyelnie az Ipar 4.0 és a digitális gazdaság kibontakozását.

Elérhető: Policy Brief, Külügyi és Külgazdasági Intézet