logo

Publication: Coordinating Differring Economic Policy Goals – Inclusive Industry 4.0

Kovacs, O. (2022): Inkluzív kormányzás az ipar 4.0 korában – Japán példája. Közgazdasági Szemle, Vol. 69, No. 2, pp. 255-277, DOI: DOI:10.18414/KSZ.2022.2.255

Tanulmányunk azt a kérdést vizsgálja, hogy vajon össze lehet-e egyeztetni két, egymással látszólag teljesen szemben álló gazdaságpolitikai célt: a digitális transzformáció és ipar 4.0 előrelendítésének, illetve az inkluzív fejlődés biztosításának céljait. Kiindulásképpen rámutatunk arra, hogy napjainkban az inkluzív gazdasági kormányzás iránti igény sokkalta nagyobb, mint azt a szakma valaha is gondolta volna. Ennek belátásához a tanulmány először felfejti a manapság elharapódzni látszódó populizmus és az európai inkluzív növekedés közötti komplex kölcsönhatást. Ezután a sok tekintetben Európa jövőjét megtestesítő Japán digitális átalakulására és ipar 4.0 fejlesztésére koncentrálva szemléltetjük, hogy a Japán által kitűzött 5.0-ás társadalom célja voltaképpen a gazdaságpolitika értékalapúságának megtestesülése, amikor is a digitalizációt és az ipar 4.0 fejlesztéseket az inkluzív fejlődés szolgálatába állítják.