logo

Recenzió: Az ismert ismeretlenektől az ismeretlenek felé

Kovács, O. (2022): Az ismert ismeretlenektől az ismeretlenek felé. Losoncz Miklós: Brexit. Ugrás az ismeretlenbe című könyvének bemutatása. Európai Tükör, 24. évf., 2. szám, 179-183. o. DOI: 10.32559/et.2021.2.12
A felettébb rövidke, mégis gondolatgazdag kötet arra a kérdésre keresi a választ, hogy mennyire magyarázható az EU-ból való brit kilépés az Egyesült Királyság fejlődés-történeti örökségével. A három nagyobb fejezetre tagolt mű ezért történeti kontextusban elemzi a kilépés folyamatát, és igyekszik fölvázolni a lehetséges következmények legvelejét.
Date: January 27, 2022