logo

Review in Hungarian: In the Wake of Corporate Performance

Kovács, O. (2016): Reszegi László – Juhász Péter (2014): A vállalati teljesítmény nyomában. Alinea Kiadó, Budapest. 335 o. Vezetéstudomány, Vol. 47., No. 8 pp. 68-70

Wassily Kandinsky szerint a 19. század a „vagy-vagy” korszaka volt. Napjainkat viszont már az „és” jellemzi. Vagyis míg korábban elégnek tűnt egy-egy viszonylag jól izolálható jelenséggel foglalkozni ahhoz, hogy új felismerésekhez jussunk, addig a mai komplex sokféleségben ezt már nem tehetjük meg. A világ integráltabbá vált, mint valaha. A jelenségek egymással párhuzamosan és egymástól nem-lineárisan függve alakulnak, s okok komplex rendszerére vezethetők vissza, amelyeket visszacsatolások tarkítanak. Egy ilyen világgazdasági kontextusban kell a vállalatoknak versenyképességre törekedniük. Persze, nincs két ugyan olyan vállalati teljesítmény, minták azonban kirajzolhatóak, amelyek az adott gazdaság pillanatnyi látképét adhatják. Jelen recenziónk tárgyául szolgáló kötet pontosan ezt a célt tűzte ki maga elé 4641 magyarországi vállalat 2008 és 2011 közti periódusára vonatkozó összetett elemzésén keresztül. Mivel Magyarország egy kicsiny, nyitott gazdaság, ezért a könyvben érthető módon nagy hangsúlyt kap az export kérdése…