logo

The Economic Justification of Fiscal Sustainability (in Hungarian)

Kovács, O. (2011): A fiskális fenntarthatóság közgazdaságtani megalapozottsága (The Economic Justification of Fiscal Sustainability). Valóság, Vol. XIV, No. 3

A tanulmány szándéka szerint elhelyezi a fiskális fenntarthatóságot a fenntartható fejlődés eszméjének logikai struktúrájába, s igyekszik felhívni a figyelmet az innovatív, vagyis intelligens és egyben holisztikus fiskális politikára. A fenntartható fejlődés gazdasági, természeti és társadalmi dimenzióban egyaránt megvalósuló, kiegyensúlyozott interakciók summum bonumjaként aposztrofálható. Mindennek egyik építőeleme a gazdasági, pontosabban az államháztartás fenntarthatósága. A szélesen értelmezett fenntarthatóság és annak fiskális aspektusának áttekintésén túlmenően amellett érvelünk, hogy a környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatok változékonysága nélkülözhetetlenné teszi az innovatív fiskális politika diszkrecionális képességének biztosítását, ezért a fenntarthatóság gazdaságtanához a szabályok és intézmények alkalmazásának együttes mixe áll közelebb.